PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Rozwiązane tajemnice - Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice - Cialdini Robert B., Kenrick T. Douglas, Neuberg L. StevenNowoczesny podręcznik psychologii społecznej prezentujący główne zagadnienia z tej dziedziny, między innymi: postrzeganie społeczne, atrakcyjność interpersonalna, postawy, prospołeczność, agresja, konflikty itp. Autorzy omawiają podstawowe cele zachowań społecznych jednostki, jak stabilizacja więzi społecznych, trafna orientacja w świecie społecznym, zdobycie i utrzymanie pozytywnej samooceny, pozyskanie aprobaty innych ludzi i kontrolowanych przez nich dóbr itp.

One thought on “Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice – Cialdini Robert B., Kenrick T. Douglas, Neuberg L. Steven

Leave a Reply