You are currently viewing React TypeScript i Node Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack	David Choi

React TypeScript i Node Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack David Choi

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - React TypeScript i Node Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack	David Choi

React TypeScript i Node Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack David Choi

JavaScript i jego następca, TypeScript, od lat są ulubionymi językami programowania zawodowców. Mogą oni korzystać z całej gamy wspaniałych narzędzi i frameworków, takich jak React, Node.js czy też Redux, Express i GraphQL. Dają one możliwość pisania całych aplikacji, zarówno części klienckich, jak i serwerowych, w jednym języku. Programiści coraz częściej doceniają korzyści, jakie płyną z tworzenia rozwiązań obejmujących pełny stos technologiczny. Jest to o wiele efektywniejszy i bardziej satysfakcjonujący sposób pracy niż tworzenie klasycznych aplikacji internetowych.

To książka przeznaczona dla osób, które posługują się językiem JavaScript i chcą wykorzystać jego możliwości do zbudowania kompletnej aplikacji internetowej. Prezentuje język TypeScript i opisuje jego najlepsze cechy, pokazuje także, w jaki sposób za pomocą takich frameworków jak React, Redux, Node, Express i GraphQL zbudować złożoną aplikację internetową o pełnej funkcjonalności. Wyjaśniono tu tajniki pracy z poszczególnymi elementami całego stosu technologicznego, a przy tym omówiono przydatne narzędzia, techniki i biblioteki. Przedstawiono również sposoby używania bazy danych na potrzeby aplikacji. Ważnym elementem jest dokładny opis wdrażania gotowej aplikacji w chmurze AWS.

W książce między innymi:

najważniejsze możliwości języka TypeScript
stosowanie hooków Reacta i magazynu Redux
wdrażanie funkcjonalnych aplikacji za pomocą Reacta i GraphQL
mechanizm uwierzytelniania z użyciem Redisa
praca z bazą danych Postgres przy użyciu TypeORM
konfiguracja serwera NGINX w chmurze AWS wraz z wdrażaniem aplikacji
Nowy wymiar programowania: pełny stos najnowszych technologii!

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!