Relacje państwo-wspólnoty religijne Maria Marczewska-Rytko Dorota Maj

CENA KSIAZKI 300x150 - Relacje państwo-wspólnoty religijne	Maria Marczewska-Rytko Dorota Maj

Relacje państwo-wspólnoty religijne Maria Marczewska-Rytko Dorota Maj

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie skłoniły autorów publikacji do refleksji nad relacjami między państwem i wspólnotami religijnymi. Publikacja składa się z czterech części: pierwsza z nich jest zatytułowana Relacje państwo–wspólnoty religijne: zagadnienia ogólne, druga Relacje państwo–wspólnoty religijne w wymiarze polskim: wybrane problemy, trzecia Relacje państwo– wspólnoty religijne w wymiarze europejskim: wybrane problemy, czwarta Relacje państwo–wspólnoty religijne w wymiarze pozaeuropejskim: wybrane problemy Większość tekstów osadzona jest w politologii religii, co pozwala na ukazanie wielorakich uwarunkowań relacji między władzami publicznymi a wspólnotami religijnymi, wykraczających poza konstytucyjne modele „stosunków państwo–kościół”. Uwarunkowania te mają charakter zarówno polityczny (rodzaj reżimu politycznego, system partyjny, dominujący w danym państwie typ kultury politycznej), historyczny (tradycyjna pozycja organizacji religijnych), teologiczny (poglądy danej wspólnoty religijnej na pożądany charakter relacji z państwem czy obecności w sferze publicznej), prawny (przepisy prawa wyznaniowego) czy społeczny (struktura etniczna i wyznaniowa społeczeństwa). Dzięki temu praca zyskuje na spójności, wyłania się z niej bowiem wszechstronny obraz tytułowego zagadnienia z perspektywy ogólnoświatowej. Praca bez wątpienia przyczynia się do głębszego zrozumienia ogólnych trendów w kształtowaniu się relacji polityczno-wyznaniowych na świecie, a zarazem zawiera wiele interesujących analiz poszczególnych przypadków.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!