Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w Europejskim Komitecie Regionów Bącal Paweł

CENA KSIAZKI 300x150 - Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w Europejskim Komitecie Regionów	Bącal Paweł

Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w Europejskim Komitecie Regionów Bącal Paweł

Zgodnie z deklaracją programową Europejskiego Komitetu Regionów, misją tego organu doradczego Unii Europejskiej jest „angażowanie władz regionalnych i lokalnych w europejski proces decyzyjny i tym samym wspieranie większego udziału obywateli”. Wymogiem członkostwa w Komitecie jest sprawowanie demokratycznego mandatu na poziomie lokalnym bądź regionalnym. Dotychczasowe prace poświęcone Komitetowi skupiały się na funkcjonowaniu tego organu w systemie instytucjonalnym UE. Prezentowana monografia oferuje nową perspektywę, skoncentrowaną na poziomie samorządowym. Autor pokazuje, co wynika z faktu posiadania reprezentacji w Komitecie dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiada także na pytanie, czy Komitet – poprzez swoich członków – rzeczywiście prowadzi do zwiększania europejskiego zaangażowania lokalnych i regionalnych wspólnot. Podstawą analizy są wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród polskich członków Komitetu.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!