Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego

CENA KSIAZKI 300x150 - Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego

Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego

Bardzo ciekawa monografia, która może stać się wzorem dla podobnych inicjatyw mających na celu dokumentację i opis działalności ośrodków kształcenia lotniczego.
dr hab. Andrzej Fellner, prof. PŚ
Autorzy [] podjęli się badań nad bardzo ważnym społecznie i gospodarczo zagadnieniem prawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Stale rosnąca i rozwijająca się liczba połączeń lotniczych pociąga za sobą, co oczywiste, zwiększenie natężenia ruchu lotniczego, a to powoduje zwiększenie się zagrożeń bezpieczeństwa z tym związanych. Ponadto polityka bezpieczeństwa transportu lotniczego jest poddawana coraz szerszemu procesowi harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem jest utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz przenoszenie kompetencji zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i przepisów dotyczących zdolności do lotu z poziomu państw członkowskich na poziom UE.
Monografia stanowi udaną próbę refleksji badawczej, dotyczącej problematyki bezpieczeństwa w ujęciu prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego.
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!