Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego Marcin Jurgilewicz

CENA KSIAZKI 300x150 - Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego	Marcin Jurgilewicz

Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego Marcin Jurgilewicz

Monografia została poświęcona problematyce funkcjonowania terenowej administracji publicznej w sferze zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególna uwaga skupiona jest na organizacyjno-instytucjonalnych oraz administracyjnoprawnych aspektach działania organów i podmiotów tego szczebla w omawianym zakresie oraz zagrożeń i wyzwań, jakie współcześnie są dostrzegalne w tej sferze. W opracowaniu skoncentrowano się na zadaniach i zakresie kompetencji terenowej administracji publicznej określonych dla działań ukierunkowanych na zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!