Tak sie konczyl PRL 193x300 - Tak się kończył PRL	Marek PrzybylikTak się kończył PRL Marek Przybylik

Książka jest autentyczną kroniką ostatniego dziesięciolecia Peerelu. Składa się na nią wybór felietonów zamieszczanych przez autora regularnie co tydzień od 1981 do 1991 roku w Życiu Warszawy – wówczas najważniejszym dzienniku krajowym, opisujących z nieukrywanym dystansem i ironią ówczesną codzienność. Pretekstem było prezentowanie tego co i gdzie można kupić, efektem – niezwykły zapis życia w kraju w stanie upadku.

Leave a Reply