Skargi wnioski petycje i inne interwencje obywatelskie Hrynicki Wojciech Mateusz

CENA KSIAZKI 300x150 - Skargi wnioski petycje i inne interwencje obywatelskie	Hrynicki Wojciech Mateusz

Skargi wnioski petycje i inne interwencje obywatelskie Hrynicki Wojciech Mateusz

Publikacja przedstawia zagadnienia skarg, wniosków i petycji, od momentu złożenia danego środka w organie władzy publicznej do chwili zawiadomienia o sposobie jego załatwienia. Autor prezentuje także inne interwencje obywatelskie, które nie spełniają warunków przewidzianych dla skarg, wniosków lub petycji, wskazując na potrzebę ich formalnego doregulowania. W opracowaniu omówiono m.in.: • katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi, wniosku i petycji oraz ich adresatów; • rozpatrywanie tych środków i zawiadomienie o sposobie ich załatwienia; • czynności wyjaśniające w postępowaniu skargowo-wnioskowym; • rodzaje interwencji obywatelskich i ich przedmiot. Książka porusza wiele kwestii nieuregulowanych przepisami prawa, z którymi muszą się mierzyć pracownicy rozpatrujący i załatwiający skargi, wnioski i petycje w swej codziennej praktyce. Omówione zagadnienia wzbogacone zostały o rozważania teoretyczne, szczególnie ważne dla zrozumienia miejsca, znaczenia i celu skarg, wniosków i petycji pośród innych środków prawnych chroniących interesy jednostki i ogółu w demokratycznym państwie prawa. Publikacja jest przeznaczona dla radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!