Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do Kościoła czeskiego – Elżbieta Pałka

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do Kościoła czeskiego - Elżbieta Pałka

ląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do Kościoła czeskiego - Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do Kościoła czeskiego - Elżbieta PałkaWstęp
Rozdział I. Religia a społeczeństwo
1. Społeczne funkcje religii
2. Religia a tożsamość narodowa
Rozdział II. Polityczno-społeczny kontekst działalności Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania
1. Mniejszość polska na Zaolziu
1.1. Śląsk Cieszyński w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
1.2. Polacy na Zaolziu w okresie międzywojennym
1.3. Sytuacja ludności polskiej w latach 1938-1948 i w socjalistycznej Czechosłowacji
1.4. Mniejszość polska w demokratycznym państwie czeskim
2. Polityka wyznaniowa Czechosłowacji i Republiki Czeskiej
2.1. Stosunki wyznaniowe na ziemiach czeskich w okresie międzywojennym
2.2. Polityka wyznaniowa władz komunistycznych
2.3. Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych po “aksamitnej rewolucji”
Rozdział III. Kościół ewangelicki na Zaolziu jako Kościół polski (lata międzywojenne)
1. Polscy ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim przed 1920 rokiem i ich udział w polskim życiu narodowym
2. Geneza Augsburskiego Kościoła Ewangelickiego
3. Rola Kościoła ewangelickiego w życiu mniejszości polskiej na Zaolziu w okresie międzywojennym
Rozdział IV. Kościół ewangelicki w obliczu burzliwych przemian politycznych (1938-1948)
1. W nowej rzeczywistości. Działalność Kościoła augsburskiego w okresie przynależności Zaolzia do Polski
2. Okres walki o przetrwanie Kościoła augsburskiego (1939-1948)
Rozdział V. Śląski Kościół Ewangelicki po 1948 roku. Ku Kościołowi czeskiemu
1. Sytuacja Kościoła śląskiego w okresie rządów komunistycznych
2. Śląski Kościół Ewangelicki wobec nowych wyzwań
2.1. Kryzys wewnętrzny i rozłam w Kościele śląskim
2.2. Działalność kulturalno-oświatowa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego i organizacji z nim związanych
2.3. Kwestie narodowościowe w Kościele śląskim po 1989 roku. W kierunku Kościoła czeskiego
Zakończenie
Wykaz skrótów
Wykaz źródeł i literatury
Spis tabel
Summary
Indeks nazwisk i organizacji

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!