Słownik polsko–słowacki | słowacko–polski

Słownik polsko–słowacki słowacko–polski - Słownik polsko–słowacki | słowacko–polskiSłownik polsko–słowacki i słowacko–polski zawiera około 14000 haseł z zakresu słownictwa ogólnego, a także pewną ilość terminów specjalistycznych z różnych dziedzin takich jak: technika, medycyna, nauki przyrodnicze.

W słowniku uwzględniono również pewien zasób słownictwa potocznego. Wyrażenia podano w ścisłym porządku alfabetycznym. W pierwszej części znajduje się słownik polsko–słowacki, a w części drugiej słowacko– polski. Część słownikową poprzedzono krótkim wstępem omawiającym najważniejsze cechy języka słowackiego. 

Leave a Reply