Socjologia sportu Honorata Jakubowska Przemysław Nosal

Socjologia sportu - Socjologia sportu Honorata Jakubowska Przemysław  NosalSocjologia sportu Honorata Jakubowska Przemysław  Nosal 

SOCJOLOGIA SPORTU to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynienia z pracą nie tylko nowatorską, ale i kompleksową. Książka oferuje dobrze usystematyzowaną analizę sportu jako pola badawczego, sprawozdając nie tylko to, co dotychczas dokonało się w różnych jego częściach, ale również wskazując na potencjalne tropy. Autorzy definiują problemy, relacjonują najważniejsze wątki badawcze, a nade wszystko przywracają sport poważnej refleksji naukowej.

Emocje, płeć, zwierzęta, doping, religia, technologia, media ? to tylko kilka z kluczowych kategorii, w świetle których można oglądać sport.

Leave a Reply