Specjalne potrzeby edukacyjne Agnieszka Olechowska

Specjalne potrzeby edukacyjne 211x300 - Specjalne potrzeby edukacyjne Agnieszka OlechowskaSpecjalne potrzeby edukacyjne Agnieszka Olechowska

Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole.

Autorka szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających:

 • niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej,
 • uszkodzeń słuchu i wzroku,
 • niedostosowania społecznego,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych), 
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • autyzmu.

Książka, którą trzymają Państwo w rękach, to wynik spotkania teorii z praktyką. Tutaj praktyka wynika z teorii, a teoria znajduje zastosowanie w praktyce. To książka dla nauczycieli proaktywnych, nastawionych na działanie, otwartych na rozważanie różnych opcji, chętnych do stawiania wielu kolejnych pytań. 

Leave a Reply