You are currently viewing SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy

SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy

SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy

Dzięki kursowi nauczysz się między innymi:

Instalować i konfigurować bazę danych
Importować dane z różnych źródeł
Stosować najpopularniejsze zapytania używane w analizie danych, w tym: SELECT, FROM, COUNT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, LIKE
Łączyć tabele za pomocą operacji: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, UNION i UNION ALL
Przygotowywać dane za pomocą funkcji: CASE WHEN, COALESCE, NULLIF, CAST, GREATEST i LEAST
Projektować schematy baz danych
Korzystać z funkcji okienkowych i procedur składowanych, takich jak ROW NUMBER, RANK, DENSE_RANK, LEAD i LAG
Używać zaawansowanych funkcjonalności SQL, takich jak pętla, wyzwalacz, tabela tymczasowa, zmienna i indeks
Pracować z różnymi typami danych (daty, pliki JSON, przestrzenne typy danych, hasła, wyrażenia regularne i hashe)
Partycjonować tabele za pomocą funkcji: RANGE, LIST COLUMNS, BY KEY, BY LINEAR KEY i RANGE COLUMNS
Wykonywać operacje kaskadowe
Korzystać z Pythona i frameworka FastAPI w analizie danych
Optymalizować swoją bazę danych za pomocą narzędzia EXPLAIN i Performance Schema
SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Dzięki szkoleniu zdobędziesz solidne fundamenty i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na samodzielne rozwiązywanie problemów i usprawnienie pracy z danymi w MySQL. Będziesz w stanie efektywnie zarządzać danymi, tworzyć zaawansowane zapytania SQL i projektować optymalne schematy baz danych dla różnorodnych aplikacji.

ZOBACZ>>>

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!