Statystyka opisowa w Excelu

Statystyka opisowa w Excelu - Statystyka opisowa w ExceluStatystyka opisowa w Excelu

Część I – analiza struktury:

1. Średnia arytmetyczna
2. Średnia harmoniczna
3. Dominanta
4. Kwartyle
5. Odchylenie standardowe, rozstęp
6. Odchylenie standardowe
7. Współczynnik zmienności, typowy przedział ufności
8. Odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności
9. Asymetria rozkładu (trzeci moment centralny (zestandaryzowany))
10. Asymetria rozkładu (wsp. skośności Pearsona, wsp. Yule’a – Kendalla)
11. Kurtoza (czwarty moment centralny zestandaryzowany)

Część II – analiza zależności:

1. Wsp. korelacji liniowej Pearsona
2. Wsp. korelacji rang Spearmana
3. Zależność cech jakościowych (wsp. C, V, T2)
4. Funkcja regresji
5. Odchylenie standardowe reszt, wsp. zmienności resztowej
6. Dobroć dopasowania (wsp. zbieżności, wsp. determinacji R2)
7. Funkcja trendu

Część III – analiza dynamiki:

1. Przyrosty bezwzględne i względne, indeksy proste
2. Indeksy agregatowe wartości, cen, ilości

ZOBACZ CAŁOŚĆ>>>

Leave a Reply