Systemy polityczne panstw Dalekiego Wschodu - Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu

Istotne źródło wiedzy o krajach Dalekiego Wschodu, niezbędne dla osób zainteresowanych problematyką Azji, w tym studentów studiów politologicznych.

Uniwersalny zasób wiadomości, m.in..: ustroje polityczne i państwowe, systemy gospodarcze, zasady i normy społeczne oraz kulturowe.

Leave a Reply