Szczescie i jego determinanty ekonomiczne 210x300 - Szczęście i jego determinanty ekonomiczne Tomasz SzubertSzczęście i jego determinanty ekonomiczne Tomasz Szubert

Jednym z celów ekonomii, jako nauki, jest dociekanie, jak ludzie wykorzystują swoje ograniczone zasoby, aby w jak największym stopniu zaspokajać swoje potrzeby. Nie mogąc zaspokoić wszystkich pragnień, człowiek dokonuje selekcji, co jest dla niego ważniejsze, a co mniej ważne. Zaspokojenie tych najbardziej kluczowych potrzeb przynosi człowiekowi szczęście, daje mu zadowolenie i czyni go osobą spełnioną. W przedkładanej książce autor stawia sobie za cel sprawdzenie, jakie cechy ludzi determinują szczęście, szczególnie uwzględniając sferę ekonomiczną ich życia, tj. tę związaną z edukacją, pracą i karierą oraz sytuacją materialną.

Z książki czytelnik dowie się:

  • czym jest szczęście i jaką rolę w jego osiąganiu odgrywają ludzkie potrzeby i wyznawane wartości,
  • czy istnieją uniwersalne źródła szczęścia i które z ekonomicznych determinant najbardziej się do niego przyczyniają,
  • jakimi cechami powinien charakteryzować się przeciętny homo oeconomicus, aby zmaksymalizować szanse na osiągnięcie szczęścia,
  • jakie decyzje życiowe dotyczące sfery finansowej nas uszczęśliwiają, a jakie nam je odbierają.

Książka stanowi ważną i ciekawą lekturę dla psychologów, socjologów, pracowników instytucji społecznych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, a także wszystkich osób zainteresowanych poszukiwaniem szczęścia.

Dodaj komentarz