Szkice piórkiem – Andrzej Bobkowski

Szkice piórkiem 199x300 - Szkice piórkiem - Andrzej Bobkowski“Niniejsze wydanie oparte jest na oryginalnej edycji Instytutu Literackiego w Paryżu z roku 1957.
Poza usunięciem ewidentnych błędów składu i literówek – nie mając dostępu do rękopisu – zdecydowaliśmy się pozostawić tekst “Szkiców piórkiem” dokładnie w kształcie nadanym mu przez pierwsze wydanie.
Jedynym odstępstwem od tej reguły jest dodanie przez nas przekładu licznych bardzo u Bobkowskiego wtrętów francuskich. Uznaliśmy bowiem, że bez tłumaczenia czytelnik zbyt wiele mógłby stracić z pasjonującej lektury “Szkiców…” – książki powszechnie niemal uznawanej za jedno z największych osiągnięć literatury polskiej XX wieku.” (Od wydawców)

Leave a Reply