Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii Barbara Wachowicz

Tadeusz Kosciuszko 209x300 - Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii  Barbara WachowiczTadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii  Barbara Wachowicz

Opowieść o życiu Naczelnika – jego walkach, zwycięstwach i porażkach, miłościach, przyjaźniach i sławie. Poznajemy też krainę dzieciństwa, studia w Rycerskiej Szkole Kadetów, epopeję walk o niepodległość Ameryki, losy Insurekcji, obronę Warszawy, tragedię Maciejowic, moskiewskie więzienie, lata przeżyte we Francji, aż po finał żywota w Szwajcarii.

Leave a Reply