Religia a polityka. Chrześcijaństwo – Anna Siewierska-Chmaj

Religia a polityka. Chrześcijaństwo 211x300 - Religia a polityka. Chrześcijaństwo - Anna Siewierska-ChmajKsiążka z zakresu historii myśli religijnej i politycznej stawia sobie za cel ukazanie historycznego tła relacji religii i polityki w chrześcijaństwie zachodnim.
Publikacja obejmuje zagadnienia teologii politycznej, stosunku ideologii politycznych (m.in. liberalizmu i socjalizmu) do religii, relacji między chrześcijaństwem a demokracją (w tym problematykę teologii wyzwolenia). Odnosi się też do modeli relacji państwo – religia oraz do fundamentalizmu religijnego, zarówno w kontekście globalnym, jak i w węższym ujęciu katolickim czy protestanckim.
Autorka, poprzez analizę wzajemnych stosunków religii i polityki, stawia pytanie o miejsce religii we współczesnym świecie. Formułuje tezę, że w XXI wieku, w obliczu utraconych tożsamości plemiennych, narodowych czy kulturowych, tylko religia zachowała zdolność wzmacniania solidarności grupowej. Pokazuje, że poprzez rugowanie religii z życia publicznego i demonizowanie jej związków z polityką władza pozbawia się narzędzia, którego nie sposób zastąpić. Przyznając, że związek religii i polityki może być groźny, stara się dowieść, iż nie mniej groźne jest upieranie się przy ich całkowitej separacji.

Religia i polityka w USA – Paulina Napierała

Religia i polityka w USA 210x300 - Religia i polityka w USA - Paulina NapierałaTematem niniejszego opracowania jest analiza wprowadzonej przez George’a W. Busha polityki faith-based initiatives, której głównym celem było zwiększenie roli organizacji religijnych w amerykańskim systemie opieki społecznej. Stany Zjednoczone Ameryki są krajem wyjątkowym pod wieloma względami, a jedną z decydujących o tym cech jest specyficzny stosunek do religijności. Ścieranie się poglądów zwolenników ścisłego rozdziału państwa od Kościoła oraz osób postulujących większą rolę religii w życiu publicznym przez wieki kształtowało specyfikę amerykańskiej kultury. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku jedną z płaszczyzn tej debaty stała się polityka dotycząca roli religijnych organizacji

charytatywnych w opiece społecznej. Było to związane między innymi z działalnością prawicy religijnej. Polityka faith-based initiatives nie tylko wpisuje się w skomplikowane relacje państwo-Kościół w Stanach Zjednoczonych, lecz także jest istotna z punktu widzenia funkcjonowania amerykańskiego systemu opieki społecznej. Na jej przykładzie łatwiejsze wydaje się zrozumienie założeń polityki społecznej republikanów, które koncentrują się wokół dość szeroko zakrojonej decentralizacji i prywatyzacji systemu pomocy społecznej. Dlatego też w książce polityka faith-based initiatives została omówiona zarówno w kontekście interpretacji religijnych klauzul I Poprawki do Konstytucji, jak i reform polityki społecznej.

Paulina Napierała – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą pluralizmu religijnego oraz relacji państwo-Kościół w USA, a także interakcji między religią a polityką. Była stypendystką J.F. Kennedy Institute w Berlinie, Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, dzięki której swe badania prowadziła w Boston College i Harvard University.

 

Rok 1989 i lata następne – Tadeusz Mazowiecki

Rok 1989 i lata następne 195x300 - Rok 1989 i lata następne - Tadeusz MazowieckiAutorski wybór tekstów, przemówień, wywiadów oraz szkiców jednego z najwybitniejszych polskich polityków i publicystów.

Tadeusz Mazowiecki jest pierwszym premierem III Rzeczpospolitej, a zarazem ostatnim premierem PRL-u. Współtworzył Unię Demokratyczną i Unię Wolności. Odegrał ogromną rolę w najnowszej historii Polski. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. W książce znajdą się m.in. jego słynne przemówienia (jak m.in. exposé o „grubej linii”) oraz teksty całkowicie premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane.

Tadeusz Mazowiecki (ur. 1927- zm. 2013) – polski polityk i publicysta. Ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej (w latach 1989–1990); współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności; poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji, poseł na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991–2001). Od 2010 doradca Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Wygrać przyszłość – Andrzej Olechowski

Wygrać przyszłość - Wygrać przyszłość - Andrzej Olechowski“Obecnie dr A. Olechowski przewodniczy radom nadzorczym Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Central Europę Trust, Polska. Uczestnik wielu inicjatyw obywatelskich, edukacyjnych i dobroczynnych. Jest m.in. prezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, dyrektorem Studium Generale Europa przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przewodniczącym rady Biblioteki Bankowca Wydawnictwa Twigger, członkiem rad Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, Centrum Promocji Kobiet, Instytutu Studiów Wschodnich oraz fundacji; Spraw Publicznych, S. Batorego, Rozwoju Szkoty Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Hepar, The Globe Theatre Group. Zasiada teź w radach nadzorczych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.Andrzej Olechowski, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, jest autorem licznych publikacji na temat handlu międzynarodowego i polityki zagranicznej. Żonaty, ma dwóch synów.”

Nauki polityczne – Stephen Tansey

Nauki polityczne 187x300 - Nauki polityczne - Stephen TanseyKsiążka ta to przystępne wprowadzenie w koncepcje i teorie politologii. Ma pobudzić wyobraźnię czytelników i zachęcić do studiowania problemów nauki o polityce. Podstawowe pojęcia, takie jak władza, wolność oraz sprawiedliwość, rozpatrywane są z wielu perspektyw politycznych, autor porównuje rozmaite modele rządów demokratycznych, a także omawia rolę partii politycznych i środków masowego przekazu w państwie demokratycznym. Zajmuje się również problemami praktycznej działalności politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki społecznej, zdrowia i edukacji.

Wprowadzenie do polityki – Vernon Van Dyke

Wprowadzenie do polityki 212x300 - Wprowadzenie do polityki - Vernon Van DykeNiniejsza książka stanowi przegląd najważniejszych zagadnień z dziedziny polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Autor omawia instytucjonalne podstawy działalności politycznej oraz związane z nią doktryny, zasady, strategie i spory. Wiele miejsca poświęca demokracji, zwłaszcza jej uwarunkowaniom oraz jej prawom i obowiązkom, jakie nakłada ona na rządy i poszczególnych obywateli. Ukazując problematykę związaną z polityką międzynarodową, autor wyjaśnia takie terminy jak ‘suwerenność’, ‘nacjonalizm’, czy ‘imperializm’ oraz przedstawia funkcje i uprawnienia organizacji międzynarodowych.

Kilka sposobów na niemożliwość czyli krótki poradnik dla tych, którzy nie wiedzę, że nic się nie da zrobić – Stefan Bratkowski

Kilka sposobów na niemożliwość 197x300 - Kilka sposobów na niemożliwość czyli krótki poradnik dla tych, którzy nie wiedzę, że nic się nie da zrobić -  Stefan BratkowskiTa książeczka nie zawiera wielkiej filozofii ani też nie proponuje żadnych utopii. Opiera się na doświadczeniach autora i setek innych ludzi, którzy coś praktycznie próbowali zmienić w otaczającym ich świecie. Dalsze sposoby na niemożliwość wedle nadziei autora obmyślą Czytelnicy tej książeczki…

Alfabet Rokity – Jan Maria Rokita

Alfabet Rokity 209x300 - Alfabet Rokity - Jan Maria RokitaJan Rokita odsłania kulisy i kontrowersje współczesnej polityki i historii Polski. Książka w konwencji kryminału odtwarza zdarzenia związane z aferą Rywina i pracami komisji śledczej. Jest wciągająca, napisana lekko, pojawia się w niej wiele anegdot i zabawnych sytuacji, zawiera wypowiedzi Rokity dotyczące jego biografii, upodobań kulinarnych, Kościoła, wizji państwa.

Nie tylko Fakty – Tomasz Lis

Nie tylko Fakty 194x300 - Nie tylko Fakty - Tomasz Lis`Nie tylko Fakty` to książka o piętnastu fascynujących latach w historii Polski i piętnastu niezwykłych latach w życiu autora. Pisze w niej o rzeczach znanych, ale i o tym czego prawie nikt nie widział i o czym nikt (albo prawie nikt) nie słyszał. O Polsce o telewizji, o TVP, o TVN, o…

Co z tą Polską – Tomasz Lis

Co z tą Polską 175x300 - Co z tą Polską - Tomasz LisTęsknię, jak pewnie miliony Polaków, za polskim marzeniem, bo chcę w coś wierzyć, bo potrzebuje idei, która mogłaby inspirować. Piszę to wszystko i sam się trochę boję…