Techno aikido amulety 180x300 - Techno aikido amulety - Tekieli RobertCzy jest możliwe by – na przykład – wiara w moc amuletów utrzymywała się, jeśli te przedmioty byłyby zupełnie nieskuteczne? Czy żywotność wiary w przedmioty obdarzone nadnaturalną mocą nie jest dowodem na realne istnienie tej mocy? Czy są to tylko relikty postawy: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek?

One thought on “Techno aikido amulety – Tekieli Robert

Leave a Reply