Teoria organizacji Nauka dla praktyki Dominika Latusek-Jurczak, W. Piotrowski

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Teoria organizacji Nauka dla praktyki Dominika Latusek-Jurczak, W. Piotrowski

Teoria organizacji Nauka dla praktyki Dominika Latusek-Jurczak, W. Piotrowski
Czy potrzebujesz opracowania, które w sposób kompleksowy i jednocześnie przystępny przybliżyłby Ci teorię i praktykę organizacji? Ta książka stanowi swoisty kanon współczesnej wiedzy na temat teorii organizacji, zawierając kluczowe podejścia, ujęcia, koncepcje i teorie. Znajomość treści przedstawionych w niniejszym podręczniku jest niezbędna, aby zrozumieć i przystosować się do zmieniającego się świata organizacji, a także odnieść późniejszy sukces w radzeniu sobie z problemami różnych instytucji i organizacji: gospodarczych, usług społecznych, władzy publicznej.
Podręcznik ten opiera się na trzech ważnych założeniach. Po pierwsze, nie ma nic bardziej praktycznego niż solidna teoria! Rozwój teorii organizacji jest doskonałym przykładem naukowego postępu, który odpowiada na problemy praktyki. Wyniki praktyki, która korzysta z „naukowych metod” zarządzania i organizacji pracy, rosną w widoczny sposób.
Po drugie, jest konieczne spojrzenie na organizację z różnych perspektyw. Zamiast używać nazw naukowych nurtów, ta książka posługuje się metaforami, czyniąc teorię bardziej zrozumiałą i przystępną dla czytelników nieakademickich. Jednak każdy rozdział zawiera rzetelny przegląd definicji, nurtów, teorii, modeli i narzędzi.
Po trzecie, ta książka promuje krytyczną refleksję. Każdy rozdział kończy się dyskusyjnymi kwestiami, krytyką i ograniczeniami danej perspektywy. Dla praktyków jest to ostrzeżenie, które przypomina o niedoskonałości posiadanej i stosowanej przez nich wiedzy. Dla studentów, którzy chcą poświęcić się nauce, jest to przegląd wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć, a może nawet stanowi punkt wyjścia do własnych badań.
Za pomocą tej książki otrzymasz kompletny obraz teorii i praktyki organizacji, który będzie Ci służył jako cenny narzędzie zarówno dla Twojej kariery zawodowej, jak i dalszego rozwoju naukowego. Nie wahaj się i sięgnij po tę książkę już dziś!

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!