Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Traktaty są wiążącymi umowami zawartymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których m.in. określono cele Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania instytucji unijnych, sposób procedowania, stosunki między Unią a państwami członkowskimi. 

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, jak również dla studentów wydziałów prawa oraz osób zainteresowanych prawem unijnym.

Leave a Reply