Twoja pierwsza gra 3D w Unity 2020. Kurs video. Tower Defence – prototyp od podstaw

Twoja pierwsza gra 3D w Unity 2020. Kurs video. Tower Defence – prototyp od podstaw

Czego się nauczysz podczas profesjonalnego szkolenia:
Dowiesz się, jak zainstalować oraz aktualizować kolejne wersje Unity.
Nauczysz się tworzyć i konfigurować projekt oraz opanujesz interfejs Unity.
Zobaczysz, jak wygląda sterowanie widokiem sceny oraz jak wykonywać operacje na obiektach w scenie.
Będziesz importować modele do projektu i tworzyć skrypty.
Zdefiniujesz własne zmienne i będziesz je aktualizować w panelu Inspector.
Dowiesz się, na czym polega pisanie własnych skryptów w języku C#.
Poznasz zasady działania prefabów oraz sposoby ich tworzenia w edytorze i tworzenia ich instancji w scenie za pomocą kodu C#.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply