Tyrani i dykatatorzy. Prawdziwe historie – Nigel Cawthorne

Tyrani i dykatatorzy - Tyrani i dykatatorzy. Prawdziwe historie - Nigel CawthorneOktawian August, Czyngis Chan, Piotr Wielki, Napoleon Bonaparte, Wlad Palownik, Elżbieta Batory, Tomas de Torquemada, Maximilian Robespierre, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Adolf Hitler.

100 sylwetek władców i dyktatorów – od czasów Echnatona do współczesności. Tych znanych z okrucieństwa i tych, którzy kształtowali losy świata. Interesujące noty biograficzne, kalendaria i ilustracje.

Leave a Reply