U poetów Ćwiczenia z interpretacji

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - U poetów Ćwiczenia z interpretacji

U poetów Ćwiczenia z interpretacji

U poetów. Ćwiczenia z interpretacji to zbiór studiów poświęconych poezji polskiej i światowej. Wszystkie mają charakter porównawczy, zgodnie z rozumieniem komparatystyki literackiej jako pokrewnej badaniom filologicznym i wzbogacającej perspektywy historycznoliterackie strategii czytania literatury – rodzimej w kontekście międzynarodowym, a obcej w jej powiązaniach z rodzimą – oraz w korelacjach ze sztuką. Obejmują wzbogacone autorskimi tłumaczeniami obserwacje dotyczące przekładów i recepcji XIX- i XX-wiecznej poezji zagranicznej w Polsce. „Od wielu już lat Olga Płaszczewska prowadzi badania komparatystyczne, osadzając dzieła literatury polskiej w wybranych kontekstach literatury europejskiej. Fundamentem jej prac jest nie tylko biegła znajomość kilku języków europejskich, lecz także doskonała orientacja w meandrach historii rozmaitych literatur narodowych. Efektem – odkrywcze, często zaskakujące tropy lekturowe, radykalnie poszerzające nasze rozumienie wielu utworów literackich. Tak jest choćby w przypadku analizy wiersza Donna Diana Teofila Lenartowicza. Puenta tej błyskotliwej interpretacji wyraźnie sugeruje przecież większy związek polskiego romantyka z modernizmem, niż ktokolwiek dotąd mógł przypuszczać. Innego rodzaju rewelacje poznawcze przynoszą studia poświęcone wierszom Lechonia, Pasierba czy Przybosia, za każdym razem mamy jednak do czynienia z autentycznymi odkryciami. Równie rewelatorskie są szkice o autorach zagranicznych. Są wśród nich Leopardi, Quasimodo, Valéry, Borges, a nawet Tagore. Przynoszą one nie tylko rzetelny, syntetyczny opis polskiej recepcji dzieł każdego z wymienionych autorów, ale również, a nawet przede wszystkim, próbę rozkruszenia różnego rodzaju klisz i stereotypów, którymi otoczono je w Polsce w okresie PRL. Dobrym przykładem jest oczyszczenie twórczości i postaci Salvatore Quasimodo z konotacji socjalistycznych, jakimi opieczętowała go krytyka PRL”. Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby Prof. dr hab. Olga Płaszczewska – historyk literatury i komparatystka, tłumaczka, z wykształcenia polonistka i italianistka, wykładowca w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji dwumiesięcznika „Arcana”. Autorka licznych prac z literatury porównawczej, m.in. książek Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym (2002), Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (2003, wznowienie 2022), Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego (2004), Przestrzenie komparatystyki – italianizm (2010), Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne (2017), Gabinety, pracownie, mieszkania pisarzy i artystów w literaturze XIX–XX wieku (2021).

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!