Usługi społeczne na poziomie lokalnym – funkcje zasady finansowanie Michał Bitner Andrzej Gałązka Jacek Sierak

Usługi społeczne na poziomie lokalnym – funkcje zasady finansowanie Michał Bitner Andrzej Gałązka Jacek Sierak

Autorzy podjęli bardzo ważny temat, który powinien być uwzględniany, gdy społeczeństwo ma dążyć i osiągać odpowiedni poziom rozwoju zrównoważonego. Trzy główne polityki państwa mają wpływ na rozwój zrównoważony, tj. polityka ekologiczna, polityka gospodarcza i polityka społeczna. Wszystkie […] są realizowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, zatem osiągnięcie celu rozwoju zrównoważonego musi uwzględniać ważność każdego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych, żeby osiągać określony poziom rozwoju.
prof. dr hab. Adam Kurzynowski
Książka niewątpliwie wpisuje się w nurt badawczy, który jest w dalszym ciągu zbyt słabo reprezentowany w polskiej literaturze z zakresu zarządzania publicznego czy szeroko pojętych nauk administracyjnych. Można go określić jako nurt interdyscyplinarnego, wielowymiarowego spojrzenia na obszar usług publicznych. Nie brakuje prac poruszających problemy poszczególnych obszarów usług publicznych (np. ochrony zdrowia czy edukacji) w oparciu o aparat teoretyczny i narzędzia badawcze jednej dyscypliny, np. prawa czy ekonomii. Zdecydowanie brakuje natomiast prac o charakterze horyzontalnym (wieloobszarowym) i jednocześnie operujących różnymi perspektywami badawczymi. Stąd koncepcja książki zasługuje na uznanie. Podobnie, zawężenie obszaru badawczego do usług społecznych jest przekonująco uzasadnione ich specyfiką oraz znaczeniem w całym systemie usług publicznych.
dr hab. Dawid Sześciło

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI?

WPISZ AUTORA LUB TYTUŁ LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz!