Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz Fischer Bogdan Piskorz-Ryń Agnieszka Wyporska-Frankiewicz Joanna Sakowska-Baryła Marlena

CENA KSIAZKI 300x150 - Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz	Fischer Bogdan Piskorz-Ryń Agnieszka Wyporska-Frankiewicz Joanna Sakowska-Baryła Marlena

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz Fischer Bogdan Piskorz-Ryń Agnieszka Wyporska-Frankiewicz Joanna Sakowska-Baryła Marlena

W komentarzu omówiono zagadnienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz jego relacji z prawem dostępu do informacji publicznej, z przepisami z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, tajemnicą przedsiębiorcy oraz tajemnicami ustawowo chronionymi. Publikacja pomoże czytelnikowi w realizacji obowiązków związanych z umieszczaniem informacji w portalu danych, tzw. otwieraniem danych publicznych, zamieszczaniem informacji na stronach internetowych oraz przekazywaniem informacji na wniosek, a także wyjaśni: – co jest przedmiotem oferty składanej wnioskodawcy, – jak reagować na jego sprzeciw, – kiedy trzeba wydać decyzję administracyjną, – kiedy należy pobrać opłatę i jak ją naliczyć, – kto musi wyznaczyć pełnomocnika do spraw otwartości danych oraz – czy dopuszczalne prawnie jest udostępnianie do ponownego wykorzystywania kodów źródłowych. Opracowanie wyjaśnia także kwestie proceduralne, w tym związane z rozpatrywaniem wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zarówno w przypadku wniosków o zwykły dostęp do informacji publicznej, jak i tzw. stały dostęp. Komentarz jest przeznaczony dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także dla pracowników administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przedsiębiorców i innych podmiotów prywatnych zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, danych statystycznych, materiałów archiwalnych, zdigitalizowanych księgozbiorów czy kolekcji dzieł sztuki.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!