W poszukiwaniu Bozych przewodnikow - W poszukiwaniu Bożych przewodników Księga sędziów Augustyn PelanowskiW poszukiwaniu Bożych przewodników Księga sędziów Augustyn Pelanowski

Księga Sędziów – jedna z ważniejszych Ksiąg Starego Testamentu. Ukazuje ona najważniejszą z cech przewodnictwa duchowego: przylgnięcie w posłuszeństwie do Bożego Słowa, ale też odsłania pułapki, które nie straciły nic na swej aktualności. Konferencje ukazują cechy przewodnictwa we współczesnych realiach duchowego dążenia.

Leave a Reply