Widziane z Brukseli Leopold Unger

CENA KSIAZKI 300x150 - Widziane z Brukseli	Leopold Unger

Widziane z Brukseli Leopold Unger

Staraniem Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS ukazuje się właśnie tom wybranej publicystyki Leopolda Ungera Widziane z Brukseli, w 10. Rocznicę śmierci Autora, który w roku 2009 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wybór oparty jest na wydanym przez Instytut Literacki w 1986 roku zbiorze publicystyki „Brukselczyka”, zatytułowanym Orzeł i reszta. 13 artykułów miało swój pierwodruk w „Kulturze” – zostały wyselekcjonowane przez samego Ungera jako najważniejsze, najbardziej reprezentatywne dla jego twórczości. Iwona Hofman zdecydowała się uzupełnić ten wybór o 7 tekstów Ungera publikowanych później, a zatem Czytelnik otrzyma panoramę jego publicystyki z lat 1970-2000. Dzięki ułożeniu chronologicznemu artykułów możemy towarzyszyć Ungerowi na bieżąco w jego komentowaniu aktualnej rzeczywistości. A że komentator to wnikliwy, dysponujący na dodatek świetnym piórem, przekonają się także ci Czytelnicy, którzy zetkną się z jego twórczością po raz pierwszy. Tom Widziane z Brukseli będzie znakomitą po temu okazją. Z recenzji prof. dr. hab. Jana Pomorskiego

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!