Wiedza o kosmetykach Podstawy Arct Jacek Pytkowska Katarzyna

CENA KSIAZKI 300x150 - Wiedza o kosmetykach Podstawy	Arct Jacek Pytkowska Katarzyna

Wiedza o kosmetykach Podstawy Arct Jacek Pytkowska Katarzyna

Na wiedzę podstawową w kosmetologii składają się następujce elementy:

  • anatomia, fizjologia i patofizjologia ogólna
  • szczegółowe problemy anatomii i fizjologii skóry
  • podstawy dermatologii
  • podstawy medycyny, higieny i ochrony zdrowia
  • podstawy farmakologii, toksykologii i dietetyki
  • fizyka i biofizyka
  • podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej
  • biochemia ogólna z elementami biotechnologii
  • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse firmy, wybrane elementy prawa
  • marketing i reklama, organizacja sprzedaży

Kosmetologia jest kierunkiem inwestycyjnie kosztownym, wymagającym budowy, wyposażenia i utrzymania gabinetów i labolatoriów oraz zakupu drogiej aparatury. Rynek, przede wszystkim ten nowoczesny, potrzebuje wszechstronnie wykształconych kosmetologów zdolnych do podjęcia pracy we wszystkich obszarach beauty biznesu.

Kosmetyk jest to wyrób rynkowy, w związku z czym musi być bezpieczny, gdyż dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich, bez względu na wykształcenie i wiedzę. Nie może on nikomu zaszkodzić, co zabezpieczają odpowiednie ustawy. Celem produkcji kosmetyków jest natomiast ich sprzedaż, a każdy kosmetyk musi zostać zaakceptowany przez odbiorców czyli konsumentów.

Wiedza o kosmetykach jest monograficznym opracowaniem, omawiającym podstawy chemii kosmetycznej oraz wybrane zagadnienia recepturowania i obrotu kosmetykami. W pierwszym tomie omówiono główne grupy surowców kosmetycznych, aspekty prawne i ekonomiczne obrotu, w tym międzynarodowego, podstawy fizykochemii form kosmetyków oraz podstawowe grupy kosmetyków myjących.

Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych uczelni wyższych, lekarzy, kosmetologów oraz przedstawicieli przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!