Wielka Przygoda. Podręcznik. Klasa 3. Część 1 Kacprzak Elżbieta Ładzińska Anna Ogrodowczyk Małgorzata

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Wielka Przygoda. Podręcznik. Klasa 3. Część 1 Kacprzak Elżbieta Ładzińska Anna Ogrodowczyk Małgorzata

Wielka Przygoda. Podręcznik. Klasa 3. Część 1 Kacprzak Elżbieta Ładzińska Anna Ogrodowczyk Małgorzata

Podręcznik do klasy 3 cz. 1 z serii „Wielka Przygoda” zawiera treści z edukacji polonistycznej i społecznej.
Pozwala doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej; pogłębia wiedzę z zakresu ortografii i nauki o języku; kształtuje kompetencje społeczne i rozwija samodzielne myślenie dziecka.

  • Zachęca do czytania dzięki pięknie zilustrowanym, różnorodnym i ciekawym tekstom.
  • Wprowadza dziecko w świat wartości poprzez wychowawcze teksty, inspirujące do twórczej rozmowy i wyciągania wniosków.
  • Przybliża dziecku świat zasad i reguł ortograficznych dzięki cyklowi Przygoda z ortografią, który w sposób przemyślany i stopniowy wprowadza kolejne reguły poprawnej pisowni.
  • Kształci umiejętności językowe dziecka dzięki cyklowi „Język polski bez tajemnic”.
  • Przygotowuje do samodzielnego procesu uczenia się w cyklu „Uczymy się uczyć” oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia i współpracy w grupie dzięki specjalnie opracowanym zadaniom projektowym. 
  • Inspiruje, kształtuje wrażliwość estetyczną dzięki pięknej, bogatej i różnorodnej szacie graficznej. 


SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!