Wiersze wszystkie. Apanta poietica 209x300 - Wiersze wszystkie Apanta poietica	Kawafis KonstandinosWiersze wszystkie Apanta poietica Kawafis Konstandinos

Wydanie dwujęzyczne, polsko-greckie wierszy greckiego poety Konstandinos Petru Kawafis.

Leave a Reply