Wiersze zebrane Zbigniew Herbert

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Wiersze zebrane	Zbigniew Herbert

Wiersze zebrane Zbigniew Herbert

Kanoniczny zbiór wszystkich wierszy opublikowanych za życia poety, rozszerzony o wiersze odczytane z rękopisów przez Ryszarda Krynickiego.

Czterdzieści dwa lata życia poety rozpięte miedzy symbolicznymi tytułami: „Struna światła” z 1956 roku i „Epilogiem burzy” z roku 1998, ciemnego roku śmierci. Dziewięć tomów, niespełna czterysta wierszy. Do czytania od nowa i na nowo, czytania wielokrotnego i w różnych porządkach, do lektury będącej poszukiwaniem tego Herberta, który jest nam najbliższy. Jak sam pisał, „jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa”…

Obecna edycja będzie zawierać nowe, odczytane z rękopisów utwory, które nie znalazły się w tomach „Utwory rozproszone (Rekonesans)” oraz „Utwory rozproszone ( Rekonesans 2)”. Tom zredaguje, opatrzy przypisami i do druku przygotuje Ryszard Krynicki.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!