Wprowadzenie do polityki – Vernon Van Dyke

Wprowadzenie do polityki 212x300 - Wprowadzenie do polityki - Vernon Van DykeNiniejsza książka stanowi przegląd najważniejszych zagadnień z dziedziny polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Autor omawia instytucjonalne podstawy działalności politycznej oraz związane z nią doktryny, zasady, strategie i spory. Wiele miejsca poświęca demokracji, zwłaszcza jej uwarunkowaniom oraz jej prawom i obowiązkom, jakie nakłada ona na rządy i poszczególnych obywateli. Ukazując problematykę związaną z polityką międzynarodową, autor wyjaśnia takie terminy jak 'suwerenność’, 'nacjonalizm’, czy 'imperializm’ oraz przedstawia funkcje i uprawnienia organizacji międzynarodowych.

Jedna odpowiedź do “Wprowadzenie do polityki – Vernon Van Dyke”

Leave a Reply