Wskaż i opowiedz Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych Anna Kuziel-Kalina

Wskaz i opowiedz - Wskaż i opowiedz Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych	Anna Kuziel-KalinaWskaż i opowiedz Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych Anna Kuziel-Kalina

Publikacja to zbiór zadań dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Jej celem jest nie tylko poszerzać wiedzę o poszczególne kompetencje, ale także sprawdzić umiejętności z różnych obszarów. Książka została stworzona szczególnie z myślą o najmłodszych, którzy mają trudność w rozwoju poznawczym i w obszarze rozumienia mowy. Wszystkim zadaniom umieszczonym w publikacji towarzyszy motyw książki. Z jednej strony zaproponowany zestaw będzie więc atrakcyjny dla miłośników lektury, z drugiej pokaże on dorosłemu pracującemu z dzieckiem (nauczycielowi, terapeucie, rodzicowi), jak wiele umiejętności w odniesieniu do jednego tematu musi posiąść młody człowiek.

Leave a Reply