Wstęp do fenomenologii 194x300 - Wstęp do fenomenologii - Marcin WaligóraKsiążka prezentuje podstawowe metody klasycznej fenomenologii, m.in.: analizę intencjonalną, poznanie ejdetyczne, epoche, redukcję transcendentalną, konstytucję. Autor klarownie pisze o Husserlu, Heidegerze, Levinasie i Derridzie. Celem książki jest wprowadzenie do lektury prac wybitnych fenomenologów i stosowania metody fenomenologicznej. Książka zawiera analizę krytyki fenomenologii i prezentuje założenia współczesnej fenomenologii umysłu. 

„Głęboka kompetencja autora znajduje swój wyraz w komunikatywności języka książki oraz jasności i precyzji jej wywodu” (z recenzji prof. Andrzeja Gniazdowskiego)

Marcin Waligóra – adiunkt w Zakładzie Filozofii i

Bioetyki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się fenomenologią i etyką biomedycznych badań naukowych. 

Leave a Reply