Wybrane czynności pielęgniarskie Agnieszka Maj Dominika Gniewek

Wybrane czynności pielęgniarskie Agnieszka Maj Dominika Gniewek

Wybrane czynności pielęgniarskie są dobrym przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat poszczególnych procedur medycznych. W przystępny sposób opisano w nim zabiegi najczęściej wykonywane w ambulatoriach i na oddziałach szpitalnych. Przejrzysty układ każdego rozdziału pozwala na usystematyzowanie najważniejszych informacji. Pomocne są również towarzyszące tekstowi tabele, ryciny i zdjęcia. Spis treści: 1. Tlenoterapia 2. Pomiar glikemii 3. Przygotowanie do pobierania krwi żylnej do badań laboratoryjnych 4. Założenie kaniuli obwodowej 5. Kaniulacja żyły głównej 6. Nakłucie tętnicy 7. Przygotowanei biopsji szpiku kostnego 8. Przygotowanie do cewnikowania kobiety i mężczyzny 9. Przygotowanie do intubacji dorosłego i dziecka 10. Wykonanie toalety drzewa oskrzelowego

Leave a Reply