You are currently viewing Wynagrodzenia 2024 Aktualne wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia 2024 Aktualne wskaźniki i stawki

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Wynagrodzenia 2024 Aktualne wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia 2024 Aktualne wskaźniki i stawki
Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie konkretnych kwot) jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. Sprawdź, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!