Zachód słońca w Milanówku 197x300 - Zachód słońca w Milanówku - Jarosław Marek RymkiewiczNagroda literacka Nike 2003.

Ciemność poezji nie jest pomysłem poetów, to jest coś, co jest jej rdzeniem. 
Gdyby poezję przenicować, wywrócić na jej drugą stronę, na nice, to ukazałaby się – ciemność. To coś – ta ciemność – znajduje się w najgłębszych warstwach jej istnienia. Jacyś bogowie ją tam kiedyś umieścili. I wchodząc w tę ciemność – wchodzimy też w najgłębsze warstwy naszego tutejszego istnienia. 

Jarosław Marek Rymkiewicz

 

 

Leave a Reply