Zakład Karny w Rawiczu Marek Pięta Piotr Bruder

Zakład Karny w Rawiczu Marek Pięta Piotr Bruder

Niniejsza praca stanowi próbę ogólnego scharakteryzowania Zakładu Karnego w Rawiczu w latach 1820–2020.

Chodzi nam o ukazanie całokształtu zagadnień, jakimi żyło więzienie na przestrzeni dziejów. Ukazanie dnia powszedniego więźnia i więzienia, a jednocześnie ujęcie tematu w sposób holistyczny.

Praca została podzielona na siedem zasadniczych rozdziałów. Trzy rozdziały składają się z kilku podrozdziałów, które mają za zadanie ułatwienie czytania i zrozumienie całości tekstu. Niebagatelną rzeczą jest również przejrzystość tych rozdziałów. Więzienie w Rawiczu nie istnieje w próżni ani nie powstało w polu…

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI?

WPISZ AUTORA LUB TYTUŁ LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz!