ZAMIAST WYCHOWANIA - Zamiast wychowania Jesper JuulZamiast wychowania Jesper Juul

Jesper Juul próbuje przekazać dorosłym, że warto uczyć się słuchać i patrzeć na dzieci w nowy, bardziej poważny i wrażliwy sposób. Także ich destrukcyjne lub agresywne zachowanie można przekładać na sensowny i konstruktywny przekaz. W tej książce duński terapeuta i pedagog pokazuje na licznych przykładach, jak rodzice i dzieci mogą budować prawdziwie bliską relację w dziesiątkach różnych sytuacji: przy jedzeniu, w szkole, na spacerze, przy pracach domowych, budzeniu się rano, ubieraniu i wielu innych. Kluczową rolę odgrywa tutaj szczery dialog, który w równej mierze pozwala dojść do głosu dorosłemu i dziecku. Na takiej bazie rodzi się żywa i serdeczna bliskość w rodzinie.

Leave a Reply