Zamówienia sektorowe Komentarz Kowalczyk Aldona Szymańska Anna

CENA KSIAZKI 300x150 - Zamówienia sektorowe Komentarz	Kowalczyk Aldona Szymańska Anna

Zamówienia sektorowe Komentarz Kowalczyk Aldona Szymańska Anna

W książce szczegółowo omówiono przepisy o zamówieniach udzielanych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe mają specyficzny charakter i różnią się od tzw. zamówień klasycznych w zakresie: • odrębnie zdefiniowanego pojęcia zamawiającego sektorowego, • wyższego progu wartości zamówienia, • różnic proceduralnych, • wyłączeń z reżimu Prawa zamówień publicznych oraz • szczególnych uprawnień zamawiających sektorowych. Wykładnia przepisów przedstawiona w opracowaniu uwzględnia regulacje prawa unijnego, a także dorobek orzeczniczy sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także pracowników administracji, menedżerów, przedsiębiorców, wykonawców i zamawiających uczestniczących w procesie udzielania zamówień sektorowych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!