Zapomniani My Żydzi kresowi Andrzej Polec

Zapomniani My Żydzi kresowi Andrzej Polec

Zdjęcia z dawnej Galicji i Podola wykonane przez Andrzeja Poleca oglądam z nostalgią i smutkiem. Z wielu tysięcy Żydów zamieszkałych na tych terenach została jedynie garstka.
Historia nie oszczędzała tych terenów. Z dnia na dzień zmieniał się scenariusz wydarzeń, okupacja rosyjska, okupacja niemiecka…

Leave a Reply