Zarządzanie kapitałem ludzkim Agnieszka Wojtczuk-Turek

CENA KSIAZKI 300x150 - Zarządzanie kapitałem ludzkim	Agnieszka Wojtczuk-Turek

Zarządzanie kapitałem ludzkim Agnieszka Wojtczuk-Turek

Problematyka książki wpisuje się w niezwykle ważny i aktualny nurt idei zrównoważonego rozwoju, której implementacja w firmach ma zapewnić jednocześnie korzyści ekonomiczne, społeczne i ukierunkowane na środowisko, dostarczając interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym określonych wartości. Sustainable human resource management wspiera ideę zrównoważonego rozwoju organizacji, kładzie nacisk na sprawiedliwe traktowanie, dba o rozwój, zakłada rozwój kompetencji pracowników, promuje równowagę praca-życie. Zaproponowane przez autorów podejście wykracza poza działania jedynie środowiskowe (green HRM i green behavior) i odwołuje się do szerokiego spektrum oddziaływań, jakie specjaliści HR mogą proponować swoim pracownikom. Autorzyobjęliprzedmiotemswoichrozważań teoretycznych oraz badań empirycznych ważny dla teorii zarządzania zasobami ludzkimi(ZZL)problembadawczy,odpowiadającytakżenaaktualneorazprzyszłepotrzebypraktykigospodarczej. Publikacja dotyczy kształtowania procesu ZZLw taki sposób, by stymulował on osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Autorzy starają sięodpowiedzieć napytanie,wjakisposóbHRMiprojektowaniesystemówpracymożeprzyczynićsiędo zrównoważonegorozwojuorganizacjibiznesowych. (…) W książce przedstawionoopis rezultatówbadań jakościowychoraz ilościowych,a także wstępnych metaanaliz dotyczących efektów zrównoważonego i zielonegoZKL. dr hab . Katarzyna P iwowar-Sulej , prof. UEW

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!