You are currently viewing Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce Piotr A. Szymański

Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce Piotr A. Szymański

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce Piotr A. Szymański

Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce Piotr A. Szymański

Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce Mirosława K. Szpakowskiego i Piotra A. Szymańskiego to książka w pełni predysponowana do tego, aby stać się naukowym drogowskazem dla uczniów, studentów oraz nauczycieli zainteresowanych rolą kultury i sztuki w zarządzaniu organizacjami. W swojej podręcznej bibliotece powinni mieć ją również menedżerowie kultury, przedsiębiorcy i ambitni liderzy. Kreatywność w każdym względzie wiąże się bowiem z samokształceniem i pracą nad sobą, a niniejsza książka, w moim przekonaniu, jest bardzo praktycznym narzędziem, które temu służy. dr hab. Mieczysław Dudek, prof. CH Książka pt.: „Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce” Piotra Szymańskiego i Mirosława Szpakowskiego to z pewnością pozycja innowacyjna, z nowoczesnym (w pozytywnym znaczeniu) spojrzeniem na rozwijające się zespoły stanowiące o współczesnej kulturze Kościoła katolickiego, a zwłaszcza na pracę ich kierownika – lidera, od którego tak wiele zależy. Działalność wszelkiego rodzaju amatorskich chórów, scholi i przykościelnych orkiestr wymaga przecież nie tylko zdolności muzycznych, ale też niezwykłej kreatywności i wiedzy, także tej z zakresu zarządzania. W tym kontekście niniejsza publikacja jest szczególnie potrzebna. Mając świadomość szybkich przemian zachodzących w społeczeństwie z pewnością wymagać będzie kolejnych aktualizacji, na które z niecierpliwością będziemy czekali. prof. dr hab. Monika Mielko-Remiszewska Warto podkreślić, że monografia posiada charakter interdyscyplinarny. Autorzy podjęli udaną próbę połączenia nauk o zarządzaniu organizacją z kulturą i sztuką, osadzonych wespół, w szeroko rozumianej pedagogice. Poprzez liczne korelacje zachodzące pomiędzy kluczowymi dyscyplinami, oddano ich wyjątkową i często niedocenianą rolę w rozwoju współczesnego społeczeństwa informacji i wiedzy. Ekonomia nie abstrahuje od ewolucji ludzkości, a ta oparta jest o sztukę, która bezsprzecznie determinuje postęp. Gdzie odnaleźć, w tym gąszczu procesów, optymalną pedagogikę? Co z tym wszystkim wspólnego ma religia? Jak i na ile, sztuka kształtuje człowieka i oddziałuje na współczesne organizacje? Autorzy niniejszej monografii dociekają odpowiedzi na podobne pytania. Czy skutecznie? Warto przekonać się o tym pedagogom, studentom oraz animatorom i menedżerom kultury i sztuki, do których przede wszystkim dedykowane jest powyższe dzieło. dr hab. Barbara Olbrych, prof. AHNS Podsumowując analizę prezentowanej publikacji dra M.K. Szpakowskiego i P.A. Szymańskiego, trzeba stwierdzić, że posiada ona różnorodne walory: przede wszystkim nie jest sztampową prezentacją zagadnień zawartych w tytule opracowania; stanowi oryginalne ujęcie problematyki zarządzania w perspektywie filozoficznej, kulturowej z elementami teologicznymi, zwłaszcza pedagogicznymi; jest swoistą wizją problematyki zarządzania, która zawsze ma wymiar antropologiczny, bowiem organizację tworzy człowiek, twórca cywilizacji, szczególnie kultury, która z kolei tworzy człowieka i wzbudza jego zdolności kreatywne, a człowiek jest źródłem zmian i rozwoju; stanowi ważny przyczynek do badań nad współczesną kulturą chrześcijańską, szczególnie słabo rozpoznaną kulturą muzyczną; ukazuje myśli i fakty – myśli w poszukiwaniu mechanizmów przemian w świecie człowieka, społeczeństwa, kultury otwartej na Transcendencję, fakty ujawnione w oryginalnych badaniach pedagogicznych i nad chrześcijańską kulturą muzyczną; jest materiałem poznawczym i jednocześnie intuicyjnym, godny przemyślenia, dyskusji i oczekiwania na nowe propozycje. ks. dr hab. Adam Maj COr Recenzowana monografia ma charakter interdyscyplinarny łącząc teoretyczne rozważania z przedstawieniem badań własnych autorów oraz podejściem praktycznym. Nie stanowi kompletnego studium nad zarządzaniem w przestrzeni kultury, sztuki czy pedagogiki, jednak autorzy odważnie poszukują w niej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o zarządzaniu, organizowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury chrześcijańskiej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!