Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym

CENA KSIAZKI 300x150 - Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym

Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym

Prawidłowe formułowanie zarzutów apelacyjnych to podstawa pracy zawodowej adwokata i radcy prawnego. Dlaczego więc nie uczyć się tego od najlepszych praktyków i teoretyków z najbardziej uznanych ośrodków akademickich w Polsce?

Poznaj kompendium wiedzy na temat możliwości i sposobów korzystania z procesowo dopuszczalnych środków obrony przed niekorzystnymi skutkami wyroku pierwszej instancji. Znajdziesz w nim jedynie zarzuty charakterystyczne dla procesu odwoławczego, co pozwoli Ci skupić się na doskonaleniu warsztatu sporządzania apelacji.

W kolejnych rozdziałach znajdziesz omówienie takich zarzutów, jak:

błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy,
niewłaściwe zastosowanie lub niezastosowanie prawa materialnego,
błędna wykładnia prawa materialnego,
błędna wykładnia oświadczenia woli,
wadliwe rozłożenie ciężaru dowodów,
naruszenie przepisów postępowania,
uchybienie regułom prekluzji dowodowej,
naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów,
brak interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia,
wadliwe uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia,
nierozpoznanie istoty sprawy,
nieważność postępowania.
Dzięki prawidłowo przyjętej strategii apelacyjnej możesz nie tylko skrócić czas trwania postępowania, ale także uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sądu odwoławczego. Publikacja pomoże osiągnąć sukces każdemu pełnomocnikowi procesowemu. Będzie przydatna także sędziom, referendarzom sądowym i asystentom: czyli wszystkim tym, na których spoczywa obowiązek umiejętności prawidłowego odczytania zarzutów i oceny ich zasadności.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!