Zasady rachunkowosci 209x300 - Zasady rachunkowości Teoria przykłady zadania Piotr SzczypaZasady rachunkowości Teoria przykłady zadania Piotr Szczypa

Książka “Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania” jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób rozpocząć przygodę z rachunkowością. Jej szczególną zaletą jest to, że zagadnienia teoretyczne opatrzone są licznymi przykładami, rysunkami, a także łatwymi zadaniami sprawdzającymi Twoje nowe umiejętności i zdobytą wiedzę.

Dzięki tej książce zrozumiesz, że warto poznać rachunkowość i stosować ją w prawidłowy sposób w przedsiębiorstwach, a wybrane jej elementy także w życiu prywatnym. Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są:

  • rozróżnianie składników majątku przedsiębiorstwa,
  • rozróżnianie źródeł finansowania majątku,
  • sporządzanie bilansu,
  • sporządzanie rachunku zysków i strat,
  • księgowanie operacji gospodarczych na kontach księgowych,
  • odróżnianie kosztów od wydatków, przychodów od wpływów,
  • klasyfikowanie kosztów i przychodów,
  • ustalanie wyniku finansowego i wiele innych.

Leave a Reply