Philip Larkin Zebrane 225x300 - Zebrane - Philip LarkinNieufność do języka i kryjących się w nim, lub za nim, mniemań, najlepiej charakteryzuje twórczość Philipa Larkina. Zestaw trzech jego najważniejszych tomów poetyckich to najbardziej dotąd kompletna prezentacja angielskiego poety w przekładzie Jacka Dehnela, dla którego Larkin jest klasyczny i antyklasyczny, laicki i religijny, poważny i żartobliwy, wymykający się wszelkim etykietom”.

One thought on “Zebrane – Philip Larkin

Leave a Reply