Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej Monika Namysłowska

CENA KSIAZKI 300x150 - Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej	Monika Namysłowska

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej Monika Namysłowska

W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia: • pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami, • rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista, • reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą, • tajemnicę przedsiębiorstwa, • opóźnienia w płatnościach, • relacje wertykalne między przedsiębiorstwami, • podobieństwa i różnice w ochronie relacji B2C i B2B, • wnioski w zakresie przyszłości modelu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorstwami. Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje też właścicieli firm prowadzących działalność w Polsce i za granicą. „Autorka starannie prowadzi czytelnika przez odpowiednią grupę przepisów, dokonując ich analizy, wyciągając wnioski. Lektura wielce pomocna dla oceny funkcjonowania tak unijnego, jak i krajowego rynku! (…) Recenzowane opracowanie nie ma żadnego odpowiednika na rynku krajowym, stanowiąc cenne jego uzupełnienie”. Prof. dr hab. Ewa Nowińska

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!