Głupcy oszuści i podżegacze Myśliciele nowej lewicy Roger Scruton

Miażdżąca krytyka współczesnej filozofii lewicowej.

Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans Witold Gombrowicz

“Ale czym jest filozofia? Żaden system filozoficzny nie trwa długo. Dla mnie jednak filozofia ma tę oto najwyższą wartość, że porządkuje świat w ramach pewnej wizji”.
Witold Gombrowicz

Wejście i wyjście oraz inne utwory ku przestrodze i dla zabawy Leszek Kołakowski

Od ,,Fausta do autoparodii – ,,Wejście i wyjście” to pierwszy zbiór mniej znanych i nigdy nie publikowanych tekstów literackich Leszka Kołakowskiego.